Biotechnológia
Biotechnológia predstavujú integráciu nových metód odvodených z modernej biotechnológie so zavedenými prístupy tradičných biotechnológií. Biotechnológia, vznikajúce sféra intenzívneho poznávania, je súborom metód, ktoré človeku umožňujú uskutočňovať špecifické zmeny deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) alebo genetického materiálu rastlín, živočíchov a mikrobiálnych systémov, a vytvárať tak užitočné výrobky alebo technológie.
 

HLAVNÁ STRANA

 

Biotechnológia
Biotechnológia predstavujú integráciu nových metód odvodených z modernej biotechnológie so zavedenými prístupy tradičných biotechnológií. Biotechnológia, vznikajúce sféra intenzívneho poznávania, je súborom metód, ktoré človeku umožňujú uskutočňovať špecifické zmeny deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) alebo genetického materiálu rastlín, živočíchov a mikrobiálnych systémov, a vytvárať tak užitočné výrobky alebo technológie.
Biotechnológia samé osebe nemôžu vyriešiť všetky závažné problémy životného prostredia a rozvoja a preto je potrebné nazerať na očakávania s nimi spojené realisticky. Napriek tomu môžu významne prispieť k rozvoju, napríklad, lepšej zdravotnej starostlivosti, dokonalejšieho zásobovania potravinami prostredníctvom využívania udržateľných postupov v poľnohospodárstve, lepších dodávok pitnej vody, efektívnejších priemyselných postupov pri spracovaní surovín, podpory udržateľných metód zalesňovania a obnovy lesov a detoxikácie nebezpečného odpadu.

Biotechnológia tiež vytvárajú nové možnosti, pokiaľ ide o globálne partnerstvo, najmä medzi krajinami, ktoré disponujú bohatými biologickými zdrojmi (vrátane genetických zdrojov), ale nemajú odborné poznatky a investície potrebné pre ich využitie na báze biotechnológií, a krajinami, ktoré rozvinuli technologický odborný potenciál pre premenu biologických zdrojov, ktorý by umožnil ich využitie pre udržateľný rozvoj. Biotechnológia môžu prispieť k zachovaniu týchto zdrojov napríklad prostredníctvom metód ex-situ.
Nižšie uvedené programovej oblasti sa usilujú o posilnenie medzinárodne prijatých zásad, ktorých zmyslom je zabezpečiť ekologicky šetrnejšie využívanie biotechnológií, získať dôveru verejnosti, presadiť rozvoj udržateľného uplatňovanie biotechnológií a vytvoriť vhodné mechanizmy "poskytovanie možností", najmä v rozvojových krajinách, a to prostredníctvom týchto činností:

(a) zvyšovanie dostupnosti potravín, krmív a obnoviteľných surovín;
(b) zlepšovanie ľudského zdravia;
(c) skvalitňovanie ochrany životného prostredia;
(d) zlepšenie bezpečnosti a vytvorenie medzinárodných mechanizmov spolupráce;
(e) vytvorenie mechanizmov "poskytovanie možností" pre rozvoj a environmentálne šetrnejšie uplatňovania biotechnológií.

Slávny Klon
ovca DOLLYPrvýkrát v histórii sa podarilo stvoriť duplikát živej bytosti. Jedno škótskej jahňa dokazalo znepokojiť státisíce ľudí. Klonovaním možno totiž "vyrobiť" časovo oneskoreného dvojníka, trojníka alebo mnohočetníka. Ešte donedávna sa klonovanie považovalo za obyčajnú sci - fi. A dnes...

Sedemmesačné jahňa Dolly z experimentálne farmy v blízkosti Edinburghu je identickou kópiou svojej matky a bolo počaté bez spermií. Za pomoci elektrického výboja bola vykonaná fúzia genetického materiálu somatické bunky Dollyiny matky a zárodočné bunky ďalšie ovce, ktorá bola zbavená genetického materiálu. Výsledná bunka bola inplantována do maternice náhradnej ovčej matky. Zvyčajná tvrdenie, že tento pokus bol uskutočnený z čisto vedeckých dôvodov, robí udalosť oveľa hrozivejšie. Zároveň takmer všetko čo bolo človekom vymyslené, sa vzápätí obrátilo proti nemu. Fantázii každého tak dráždi najviac otázka, či sa bude môcť využiť klonovania aj u ľudí.

Roslin je najväčším inštitútom na výskum života zvierat v Anglicku. Bol založený roku 1919 ako stanica pre výskum života zvierat. V r. 1947 došlo k rozdeleniu na tri strediská: stredisko výskumu hydiny, živočíšnej výroby a živočíšnej genetiky. Začiatkom šesťdesiatych rokov nastupuje do strediska živočíšnej výroby aj Ian Wilmut, dnešný "tvorca" Dolly. Koncom osemdesiatych rokov bol na stredisko podniknut bombový útok, ktorý bol s najväčšou pravde -
Podobností výstražnou akcií ochrancov zvierat.

Ako uviedol vedúci tímu Roslinova výskumného ústavu v Edinburghu, Ian Wilmut, dostali vedci po úspešnom naklonovaní Dolly veľa listov od ľudí, ktorí im zablahoželal a povzbudzovali ich výskumy. Podľa Wilmuta však zostáva naďalej nevyriešený výskumnú úlohu laboratória, pretože zatiaľ musia byť oplodnené vaječnej bunky vsadzované do maternice žijúcich oviec. Preto sú registrované "veľké straty" a nemožno kontrolovať, čo sa deje pri raste
plodu. Ak by sa podarilo embryá pestovať priamo v laboratóriu, bolo by to oveľa účinnejšie. Napriek tomu však možno touto technikou vyvinúť genetickej kópie ľudí. Je preto otázkou času, ako k podobnému experimentu dôjde.

© CyrixMan created for L222, all right reserved 2010