Biotechnológia
Biotechnológia predstavujú integráciu nových metód odvodených z modernej biotechnológie so zavedenými prístupy tradičných biotechnológií. Biotechnológia, vznikajúce sféra intenzívneho poznávania, je súborom metód, ktoré človeku umožňujú uskutočňovať špecifické zmeny deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) alebo genetického materiálu rastlín, živočíchov a mikrobiálnych systémov, a vytvárať tak užitočné výrobky alebo technológie.
 

HLAVNÁ STRANA

 

Právne otázky
Skôr než záplavu naklonovaných ľudských dvojníku teda prinesie klonovanie možnosti liečby niektorých vážnych ľudských ochorení. Napriek tomu nie je púšťanie klonovania ľudí zreteľa. Veľa zlé krvi vyvolalo zistenie, že patentová prihláška, ktorú podal výskumný ústav v Roslin, zahŕňa patentovanie práv na klonovanie všetkých živočíchov vrátane človeka.
Podľa vyjadrenia predstaviteľov výskumného centra v Roslin došlo k tejto skutočnosti nedopatrením, keď sa vedci sa snažili formulovať patentovú prihlášku tak, aby kryla klonovanie všetkých živočíchov. Získanie patentu na klonovanie človeka nebolo ich úmyslom. Zároveň zástupcovia roslinského ústavu dementoval svoje pôvodné vyhlásenie, že patentovaním svoje techniky sledujú možnosť kontroly nad klonovaním. Priznali, že ani patentové práva im nezabezpečí, aby sa klonovanie nedostalo do nepovolaných rúk.

Patentová prihláška na klonovanie bola podaná u Svetovej organizácie pre intelektuálne vlastníctvo v Ženeve, a tá ho teraz poskytla na preskúmanie patentovým úradom európskych krajín aj patentovému úradu v Spojených štátoch. Schvaľovacie konanie bude trvať niekoľko rokov, ale odborníci sa už teraz zhodujú na tom, že schvaľovanie patentov s tak problematickými morálnymi aspektmi by nemalo byť podriadené len konaní na patentových úradoch. Čoraz častejšie sa ozývajú hlasy, aby otázku klonovanie regulovala medzinárodne platné pravidlá vychádzajúce napríklad z rokovania na pôde OSN.

V mnohých krajinách sa podnikajú kroky, ktoré by postavili mimo zákon akékoľvek snahy o klonovania ľudských buniek. Napríklad v USA sa pripravuje natoľko prísny zákon, že po jeho prijatí bude zrejme úplne zastavený výskum v oblastiach aj voľne spojených s klonovaním ľudských buniek, Tento výskum by ale mohol priniesť významný pokrok v liečbe neplodnosti, v prevencii starnutia a iných dôležitých oblastiach medicíny. Série amerických bádateľov preto volá po tom, aby bola do zákona vložená klauzula, podľa ktorej sú zákonodarcovia po troch až piatich rokoch povinní opätovne prehodnotiť situáciu v klonovanie a zvážiť, či zákaz nezmierni alebo úplne neodvolajú.
 

© CyrixMan created for L222, all right reserved 2010