Biotechnológia
Biotechnológia predstavujú integráciu nových metód odvodených z modernej biotechnológie so zavedenými prístupy tradičných biotechnológií. Biotechnológia, vznikajúce sféra intenzívneho poznávania, je súborom metód, ktoré človeku umožňujú uskutočňovať špecifické zmeny deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) alebo genetického materiálu rastlín, živočíchov a mikrobiálnych systémov, a vytvárať tak užitočné výrobky alebo technológie.
 

HLAVNÁ STRANA

 

Býček Gene
Po pravde povedané, je vízia "oživenie" fibroblastov klonovaním pre väčšinu živočíšnych druhov stále ešte nedostihnuteľným snom. Existujú však aj výnimky. K nim možno počítať napríklad koňa Przewalského, ktorý by mohol vyťažiť z toho, že domestikovaný forma kone je v porovnaní s divo žijúcimi zvieratami po biologickej stránke veľmi dobre preskúmaná. Pre klonovanie koní Przewalského by bolo možné využiť nielen vajíčok domáceho koňa, ale aj domácich kobýl pre odnošení naklonovaných mláďat. Iné druhy, napríklad toľko diskutovaná panda veľká, z podobné výhody pochopiteľne ťažiť nemôžu a uplatnenie klonovania pri ich záchrane zostáva aj naďalej veľmi problematické.
Z chovu hospodárskych zvierat nastupuje ale klonovanie s využitím buniek plodu veľmi razantne. Americká firma ABS General so sídlom vo Wisconsine oznámila naklonovaní býčky, ktorý dostal meno Gene. I na jeho vzniku prispela bunka odobraná z tridsaťdňového plodu. Ešte na širšie fronte podnikla nápor americká firma Cell Advanced Technology, ktorá ohlásila naklonovaní zvierat z plodových fibroblastov dobytka aj prasaťa. Naklonované zvieratá majú naviac, podobne ako ovečka Polly, zabudované do dedičnej informácie ľudské gény. V tomto prípade ide o gény, ktoré majú znížiť riziko
odmietnutie zvieracích buniek po transplantácii do ľudského tela. Zástupcovia firmy predpokladajú, že by mohli nervovej bunky z týchto zvierat použiť na liečbu niektorých degeneratívnych ochorení ľudského mozgu, napríklad Parkinsonovej choroby.
Transplantácie zvieracích buniek do ľudského tela predstavujú jeden z veľmi sľubných výskumných smerov. V súčasnej dobe bohužiaľ obmedzili ich rozvoj veľké obavy spojené s možnosťou prenosu choroby šialených kráv s bunkami hovädzieho dobytka. Nedávne zistenie, že prasačie bunky môžu obsahovať vírusy, ktoré sú s to za určitých podmienok prenikať aj do ľudských buniek, znamenali stop aj pre úsilie zamerané na transplantácie prasačích buniek, tkanív a orgánov.

Video nie je o býkovi ale o psovi, prekrásnom bielom psovi.


 

© CyrixMan created for L222, all right reserved 2010