Biotechnológia
Biotechnológia predstavujú integráciu nových metód odvodených z modernej biotechnológie so zavedenými prístupy tradičných biotechnológií. Biotechnológia, vznikajúce sféra intenzívneho poznávania, je súborom metód, ktoré človeku umožňujú uskutočňovať špecifické zmeny deoxyribonukleovej kyseliny (DNA) alebo genetického materiálu rastlín, živočíchov a mikrobiálnych systémov, a vytvárať tak užitočné výrobky alebo technológie.
 

HLAVNÁ STRANA

 

Fibroplasty
Bunky z plodu - Tím z výskumného ústavu v škótskej Raslina, vedený Ianom Wilmutem použil vo svojom slávnom pokuse na klonovanie hneď niekoľko typov buniek. Niektoré bunky pochádzali z skorých vývojových štádií ovčieho zárodku, keď je embryo tvorené nanajvýš niekoľkých málo desiatkami buniek. Tieto embryá bola stará len niekoľko dní. V ďalšom experimente použili Škóti bunky z ovčieho plodu, teda z organizmu, ktorý sa vyvíjal v tele matky niekoľko týždňov. A nakoniec použil Wilmust so svojimi spolupracovníkmi aj bunky získané z mliečnej žľazy šesťročnej ovce.
Všetky bunky boli kultivované v laboratórnych podmienkach a špeciálnou technikou potom boli vložené do ovčieho vajíčka zbaveného jeho vlastnej dedičnej informácie. Takto vzniknutý zárodok bol prenesený do tela náhradnej ovčej matky az niektorých sa narodila živá, zdravá jahňatá. Pozoruhodné sú počty narodených jahniat. Z buniek dospelých ovce vyrobili vedci celkom 277 zárodkov az nich sa narodilo jedno jediné jahňa - Dolly. Účinnosť metódy, ktorá viedla k zrodenie Dolly, teda dosiahla 0,36%. Z buniek skorých embryí získali Škóti 385 zárodkov az nich sa narodila 4 jahňatá. Účinnosť klonovanie embryonálnych buniek teda len o chlp presiahla 1%. Zo 172 zárodkov získaných z buniek ovčieho plodu sa narodila 3 jahňatá, čo znamená pre túto metódu účinnosť bezmála jeden a tri štvrte percenta.
Je zrejmé, že klonovanie s použitím buniek plodu nesie zďaleka najlepšie výsledky. Pozrime sa preto bližšie na tieto zaujímavé bunky. Pochádzajú z pokožky a sú označované ako fibroblasty. S prejavom veľkej životaschopnosti fibroblastov sa zrejme stretol každý z nás. Práve fibroblasty totiž majú za úlohu "opraviť" poškodenie pokožky, takže zohrávajú kľúčovú úlohu v každom vyhojenia odreného kolená. Táto odolnosť fibroblastov je pre vedcov veľmi výhodná. Fibroblasty sa totiž ľahko množia v živných roztokoch v laboratórnych podmienkach a ich pestovanie je skutočne nenáročné. Navyše dobre odolávajú pôsobeniu nepriaznivých vplyvov a môžu sa bez ujmy podrobiť zásahom, ktoré iným druhom buniek (napr. bunkám získaným z skorých zárodkov) príliš nesvedčí.

Ďalší úspech PPL Therapeutics

Názorne dokladá tieto prednosti fibroblastov pre účely klonovanie ďalší úspech vedcov z rastlinského výskumného ústavu a ich z raslinského výskumného ústavu a ich spolupracovníkov z firmy PPL Therapeutics. Práve z fibroblastov ovčích plodov sa podarilo začiatkom júla naklonovať jahňa meno Polly. Jedinečnosť tohto jahňaťa spočíva v tom, že jeho dedičná informácia obsahuje ľudský gén. Do pripravených fibroblastov bola totiž najprv metódami génového inžinierstva aplikovaná vybraná časť ľudskej dedičnej informácie a až potom boli fibroblasty použité na klonovanie. O aký ľudský gén sa jedná, to zatiaľ rastlinní vedci prísne tají. Genetickými testy ale už stačili preveriť, že gén nebol celým procesom prenosu do fibroblastov a klonovaním zárodku nijako narušený a bude teda v tele Polly vyrábať plnohodnotnú ľudskú bielkovinu.
Môžeme sa len dohadovať, že ide o bielkovinu využiteľnú pre liečbu niektoré z ľudských chorôb. Cena týchto bielkovín je z pochopiteľných dôvodov vysoká a často prevažuje cenu brúsených diamantov rovnakej hmotnosti. Môžeme sa tiež dohadovať, že ľudský gén bol upravený tak, aby sa ním kódovaná bielkovina objavila v mlieku ovečky Polly. Z mlieka sa dá totiž bielkovina ľahko získavať v dokonale čistom stave, čo cenu bielkoviny ešte zvyšuje.
Na príklade ovce Polly si možno názorne ukázať, akým smerom sa zrejme bude technika klonovania v najbližších rokoch uberať. Produkcia klonovaného zvieraťa je nesmierne náročná a aj drahá. Ak sa majú vynaložené prostriedky vrátiť, je potrebné, aby klonovaný živočích "znášal zlaté vajcia", napríklad v podobe veľmi drahé ľudské bielkoviny. Použitie fibroblastov z plodov hospodárskych zvierat pre to vytvára dobré predpoklady.
Zaujímavé bude, či sa podarí klonovať zvieratá z fibroblastov získaných z dospelých zvierat. K tomuto cieľu pozerajúci s nádejami ochrancami zvierat. Už dlhé roky sú na rôznych miestach sveta budované banky, kde sú hromadenie v zmrazené stave fibroblasty získané z najrôznejších cicavcov - od nosorožcov až po vzácne sladkovodné delfíny. Jedna z najväčších bánk tohto typu je zriadená pri zoo v americkom San Diegu. V tamojších kontajneroch s tekutým dusíkom sú v teplote - 196 ° C uchovávané fibroblasty stoviek zástupcov ohrozených druhov aspoň v podobe ich dedičnej informácie, ktorú je možné z fibroblastov ľahko izolovať. Že by bolo raz možné získať z fibroblastov živé zvieratá, o tom sa zakladateľom bánk ani nesnívalo.

 

© CyrixMan created for L222, all right reserved 2010